ČÍŠNÍK; SERVÍRKA

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.

PRODEJCE OBČERSTVENÍ

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.

KUCHAŘ – Up OBORA

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.

PROVOZNÍ – Up OBORA

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.

ČÍŠNÍK; SERVÍRKA – Up OBORA

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.

PEKAŘ; PEKAŘKA

Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen manažerem provozu nebo šéfkuchařem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

životopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
kurzy a certifikáty (barmanské, baristické kurzy apod.)

doporučení z předchozích zaměstnání

Na základě těchto kompletních podkladů provádí manažer provozu společně s personálním manažerem personální pohovor. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

občanský průkaz
potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
potravinářský průkaz
kartičku pojištěnce ZP

číslo účtu

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

pracovní řád provozovny, v které bude vykonávat práci
organizační řád
systém odměňování společnosti
plánování pracovní doby a způsob vedení docházky
systém managementu společnosti
školení o bezpečnosti práce a požární ochrany

specifické interní předpisy platné pro konkrétní provozovnu

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe v méně zatíženém provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.